MINIBATT – POBIERANIE PRÓB I PROFESJONALNE SZACOWANIE PLONU